Regissör

Under flera år regisserade jag och hjälpte till att manusutveckla ETIKetternas scener och föreställningar. Det var en teatergrupp som bestod av personer med anknytning till Jönköpings kommuns vård och omsorg. För att skapa diskussioner om etik och bemötande av vårdtagare/klienter inom äldrevård, psykiatri, funktionshinder- och individ och familjeomsorg spelade gruppen upp verklighetsbaserade, dramatiserade scener från sin yrkesvardag för sina kollegor. Ibland lite skruvade och dråpliga scener där skrattet ofta fastnade i halsen. Ibland oerhört provocerande scener som gav upphov till starka känslor hos publiken. Att höja medvetenheten genom diskussioner är en bra investering för alla berörda: vårdtagare/klienter, personal och arbetsgivare. Jag är oerhört stolt över att ha varit en del av detta viktiga arbete! Tyvärr hade inte kommunen samma inställning och under våren 2016 lades verksamheten ner efter 15 år.

Inför teatergruppens 10 årsubileum 2011 gav vi ut inspirationsboken "Född människa" på Duo Dito Förlag. Karin Wahlöö de Soto och Annika Filipsson fick i uppdrag att skriva och jag själv fungerade som redaktör för boken. Karin och Annika har varit manusförfattare åt teatergruppen i många år, de har båda en lång erfarenhet av vårdarbete och Karin var den som tog initiativet att starta gruppen i början av 2000-talet. I boken har de samlat många goda tips för dig som själv vill använda teater som grund för viktiga diskussioner. Jobbar du med människor och vill du ha inspiration så rekommenderar jag dig att läsa Född människa - 10 år med teatergruppen ETIKetterna!

Om boken: "Sedan hösten 2010 är författaren och dramaturgen Helena Dahlstrand regissör, och man genomför - både externt och inom kommunen - numera såväl kortare som längre föreställningar kopplade till äldrevård, psykiatri, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg. Boken innehåller även texter samt exempel på scener och kommentarer i anslutning till dessa. En omistlig inspirationsbok för alla med koppling till nämnda områden.", skriver Margareta Wiman, lektör på Bibliotekstjänst.


Yvonne och Anna i scenen "Du ska inte tro att du är något"
i en föreställning för Individ- och familjeomsorgen.

Helena och Ada i "Majas lunch" för äldreomsorgen.

Hela gänget i storföreställning "Ja, må hon leva!"

Jag "in action".

Inga kommentarer: