måndag 30 april 2012

Sista chansen!


Dåtidsnovellen

Skrivtävling med historiska förtecken


Succétävlingen Nutidsnovellen som pågick under läsåret 2010-11 i samarbete mellan Duo Dito Förlag, tävlingsledare Anders Textorius och institutionen för litteraturvetenskap på Linköpings universitet får nu en uppföljare i Dåtidsnovellen. Utmaningen denna gång blir att skriva en historisk novell med stark dåtidskänsla och levande skildringar av en fritt vald historisk tidpunkt och miljö. Precis som förra gången kommer vinnarna att publiceras i en novellantologi; Dåtidsnovellen*. Här på Bokeri.se kan du läsa mer om Nutidsnovellen som kom ut hösten 2011. Denna gång har vi valt att låta novellerna vara lite längre så endast tre novellförfattare kommer att gå till final. Tävlingsbidragen kommer att bedömas av en oberoende jury och finalen kommer att bestå av en allmän omröstning (i augusti/september) mellan de tre finalisterna där en värdig Dåtidsnovellmästare kommer att utses. Förutom ära och publicering kommer alla finalister att få hemliga priser. Lycka till!

Tema: Välj en välkänd historisk händelse som ram för handlingen i din novell.

Längd: Max 30000 tecken (inkl mellanslag)

Genre: Valfri

Deadline: 30 april

Märk ditt bidrag med ”Dåtidsnovellen” i ämnesraden och maila till: nutidsnovellen@duodito.seLYCKA TILL!* I och med att du skickar in ditt bidrag till tävlingen godkänner du att din novell publiceras på www.duodito.se, i höstnumret av e-tidningen Bokerinytt och i novellantologin ”Dåtidsnovellen”. Du erhåller ingen royalty för ditt deltagande, förutom ett friex av boken, men får beställa antologin för tryckkostnad + frakt från Duo Dito Förlag. Månadsmästarna upplåter till förlaget att med ensamrätt i bokform utge novellerna. Under 12 månader från novellantologins utgivning förbinder sig författarna att inte publicera novellen i något annat kommersiellt sammanhang utan förlagets medgivande.

Inga kommentarer: