lördag 21 april 2012

Mångfald är viktigt! (Bloggstafett)

Det här inlägget är en del av Centrum för lättlästs bloggstafett på temat språk, makt och demokrati. Jag tackar Eva Holmquist för stafettpinnen!Sedan jag fick förfrågan om jag ville vara med i den här bloggstafetten så har temaorden språk, makt och demokrati snurrat runt i mitt huvud. Det finns ett antal olika utgångspunkter jag skulle kunna välja. – Alla mycket angelägna. Som till exempel när min mellandotter, som har högfungerande autism, vid fyra års ålder fortfarande inte hade hittat nyckeln till språket. Vi fick tipset att börja med stödtecken och bildförstärkning och för henne var det precis vad som behövdes för att knäcka koden. Under en alldeles magisk sommar utvecklades hennes förmåga att kommunicera i rasande fart. Redan efter några månader så kunde hon tillägna sig nya ord utan hjälp av teckenstöd och bilder. Att så konkret uppleva hur min dotter insåg att språket gav henne makt att påverka sin omvärld och människorna runt omkring henne, det skulle kunna vara en alldeles utmärkt utgångspunkt för mitt blogginlägg.

Eller en annan sak vi ägnade oss åt då mina barn var någonstans i lågstadieåldern och vi hade en fosterflicka i övre tonåren boende hos oss. För att utöka deras ordförråd införde jag något som vi kallade ”Dagens ord” och som vi lekte med stor entusiasm under skollediga dagar. Det gick till så här att jag delade ut ett ord vid frukost. Barnen skulle sedan ta reda på vad ordet betydde genom att slå upp det i ordlistan och sedan använda det korrekt så många gånger de kunde under dagen. För varje gång de lyckades sätta in ordet i rätt sammanhang, fick de ett streck i vår poänglista. Vid middagen räknade vi sedan ut vem som lyckats få flest streck och korade en vinnare. Priset var bara äran och familjens hurrarop men barnen kämpade verkligen hårt för att vinna. Målet för denna ”lek” var förstås inte bara att de skulle få ett större ordförråd rent generellt, utan även att de skulle hitta modeller för inte riskera att bli överkörda av personer som medvetet använder krångliga ord. För att äga språket är makt!

Exemplen ovan är bara några av alla de förslag som snurrade runt i mitt huvud innan jag bestämde mig för att välja en helt annan utgångspunkt för mitt blogginlägg. Att äga språket är att få makt över sitt liv. Det är också en förutsättning för demokrati. Men det finns ytterligare en aspekt: För att kunna utvecklas som människa - inte bara när det gäller tillgången till ett rikt ordförråd, utan även när det gäller tankar och idéer - så krävs det även att det finns en mångfald inom litteraturen. Det behövs naturligtvis böcker med olika språklig svårighetsgrad och med olika syften som till exempel att underhålla, undervisa och/eller att utmana vår tankevärld. Uttrycket är viktigt men innehållet är också viktigt. Lättläst behöver inte nödvändigtvis vara lättsmält. Ett mer avancerat och nyanserat språkligt uttryck behöver inte nödvändigtvis vara djupsinnigt eller ge omvälvande insikter. En bästsäljare är kanske inte alls en bok som påverkar ditt liv i någon större grad. Den berättelse som påverkar just dig starkt kanske är en bok som bara läses av några hundra. Inget är givet men alla dessa uttryck behövs för att det ska finnas ett urval och en mångfald inom litteraturen.

Bokbranschen (liksom de flesta andra branscher idag) styrs av starka vinstkrav. För att en berättelse, oavsett genre, överhuvudtaget ska bli aktuell för utgivning krävs inte endast att den är välskriven, intressant och angelägen. Det krävs även att innehållet bedöms som intressant för den stora massan av läsare eftersom varje bok behöver generera en rejäl vinst. Förlagen vill förstås att deras investering i tid och pengar ger återbäring och det kan ju tyckas vara helt självklart ur en företagsekonomisk synvinkel. Men som jag ser det så innebär det faktiskt en stor risk för demokratin. Ska de flesta böcker som ges ut tilltala de allra flesta läsare på marknaden så är det klart att man ska satsa på säkra kort. Nya tankar och idéer, kontroversiella ämnen, genreöverskridningar och berättelser till en smalare målgrupp går så klart fetbort redan i den första manusrensningen. I förlängningen kan detta synsätt hos förlagen leda till en likriktning av litteraturen. Följden av det är att vi riskerar en utarmning av vårt tankekapitel och den idévärld som ständigt måste hållas levande för att vi, som individer, och vårt samhälle ska utvecklas. Och utan nya tankar – ingen diskussion. Utan diskussion – Vad händer då med demokratin?

Sedan några år driver jag och min man ett litet bokförlag som specialiserat sig på att ge ut starka, personliga berättelser och diskussions- och inspirationsböcker. Skälet till att vi bestämde oss för att starta Duo Dito förlag var just att de stora förlagen oftast har så stora vinstkrav att dessa lite smalare berättelser allt för sällan blir utgivna. Är inte du (eller någon i din familj) känd för allmänheten från media så finns det i princip noll chans att få en personlig berättelse publicerad. Vi tror att det behövs böcker med alldeles vanliga människors livshistorier. Berättelser där någon, som du eller jag, drabbas av livskriser och hittar vägar vidare i livet. Eller där någon upplevt något speciellt och dragit lärdom av sina erfarenheter. Även om vi inte nödvändigtvis håller med författaren, kan vi pröva dessa lärdomar i vår egen tankevärld och på så sätt dra nytta av författarens erfarenheter för egen del. Det vårt lilla förlag satsar på är bara en liten del av det som behövs för att demokratin ska hållas levande. Det är vårt sätt att försöka öka mångfalden av litteratur på marknaden.


Det här blogginlägget ingår i Centrum för lättlästs bloggstafett om språk, makt och demokrati. Centrum för lättläst arbetar för allas rätt till litteratur, nyheter och information utifrån var och ens förutsättningar. Mer information om bloggstafetten och fler blogginlägg hittar du på Centrum för lättlästs hemsida. Adressen är www.lattlast.se/bloggstafett 


Nu lämnar jag över stafettpinnen till Eva Fridén Kvist, skribent och mångmamma, som ska fortsätta debatten. Hennes blogg hittar du på http://hemsktmycketbarn.blogspot.se/  


2 kommentarer:

Sonja sa...

Tack för en välskriven och viktig text. Jag snor med mig ditt lilla exempel "Dagens ord", om jag får. Klart jag får ;)
Lycka till med ert bokförlag och viktiga gärning.

Helena Dahlstrand sa...

Ja, så KLART att du får! :)
Tack Sonja!