onsdag 14 oktober 2009

Konstruktiv kritik

"Kan man annat än peka på vad som är fel i en text?" undrade någon. Min spontana reaktion på det är att det enda som kan vara rätt eller fel i en berättelse är stavning och grammatik. Och då snackar vi korrekturläsning och inte alls konstruktiv kritik. För mig innebär konstruktiv kritik att ge sin personliga syn på berättelsen och hur den talar till just mig. Här är några tips på saker man kan utgå ifrån:

1. Kontext/sammanhang (När, var hur utspelar sig berättelsen?)
2. Vad handlar storyn om? (huvudspår/konflikt, tematik)
3. Utförande: Hur berättas storyn? (ton, stil, trovärdighet, gestaltning osv.)

ATT GE KRITIK:
Tänk på att inte bara säga att något är bra eller dåligt. Motivera varför du tycker på ett visst vis - Ge förslag på förändringar! Tänk på att din kritik är DIN åsikt. Det finns inte några ”rätt” eller ”fel” utan bara tyckande. Tänk på att det är texten du ska kritisera INTE författaren. Bli inte sårad om dina råd inte följs!

ATT FÅ KRITIK:
Försök att skilja dig själv som person från din berättelse - Din story är inte DU! Kom ihåg att din story går att berätta på många olika sätt. Din uppgift att hitta ett sätt som gör att de flesta förstår vad det egentligen är du vill berätta. Därför att det bra att höra hur andra uppfattar vad du skrivit. Bli inte sårad om någon missuppfattat något du skrivit eller inte kan realtera till det. Se det som en utmaning att hitta en formulering/gestaltning som fungerar. Lyssna på ALLA råd. Välj sedan själv vilka du följer!

Inga kommentarer: